30.3.10

1. Να σχηματίσετε τα μονολεκτικά και τα περιφραστικά παραθετικά των παρα¬κάτω επιθέτων (από τα υπερθετικά μόνο τα απόλυτα):
βίαιος, γρήγορος, βέβαιος, σπάνιος, ευγενικός, πλατύς, αμελής, ευγενής.

2. Ποια από τα παρακάτω επίθετα δε σχηματίζουν παραθετικά και γιατί:
πονηρός, μισός, ξύλινος, στερεός, σιδερένιος, άξιος, μακρύς, σκούρος, χειμερινός, σημερινός, τρύπιος, σάπιος, ανοιξιάτικος, προγονικός, βουνίσιος, κυριακάτικος, γυάλινος, πρωτότοκος.

3. Να συμπληρωθεί ο β' όρος της σύγκρισης:
α. Νοικιάσαμε ένα μεγαλύτερο σπίτι.
β. Σήμερα νιώθω καλύτερα.
γ. Με το αεροπλάνο ταξιδεύεις ανετότερα.
δ. Γράφε προσεχτικότερα.
ε. Αυτό το χτένισμα σου πάει καλύτερα.
στ. Το Α1 έχει καλύτερους μαθητές.
ζ. Η τηλεόραση ενημερώνει πληρέστερα.
η. Αύριο έλα νωρίτερα.
θ. Αν φας περισσότερο, θα βαρύνεις.
ι. Σήμερα η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή.

4. Να γράψετε το αρσενικό των παρακάτω επιθέτων στους τρεις βαθμούς και στις πτώσεις: γενική ενικού και πληθυντικού καθώς και αιτιατική πληθυντικού (θα γραφούν μόνο οι μονολεκτικοί τύποι):
α) καλός, β) κακός, γ) μεγάλος, δ) απλός, ε) λίγος, στ) μικρός, ζ) πολύς.

Γεν. ενικούΓεν. πληθ.

Αιτ. πληθ.


5. Να γράψετε το μονολεκτικό συγκριτικό και το μονολεκτικό απόλυτο υπερθε¬τικό των επιθέτων:
κομψός, έξοχος, εύκολος, ζωηρός, στενός, έξυπνος, φιλικός, δύσκολος, στερεός, φτωχός, στοιχειώδης, ευγενής, ευφυής, ειλικρινής.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ
6. Να σχηματίσετε σύνθετα με τα παρακάτω ζεύγη:
α. τέσσερα + όροφος στ. επί + οδύνη
Β. λιγνίτης + ορυχείο ζ. κακός + ντυμένος
γ. άγριος + λουλούδι η. κρυφά + κοιτάζω
δ. κόσμος + γυρισμένος θ. προ + πέρσι
ε. α + οδύνη ι• παρά + βλέπω

7. Για την καθεμιάν από τις παρακάτω λέξεις: α) να βρείτε σε ποιο μέρος του λόγου ανήκει, β) να ξεχωρίσετε τα συνθετικά της και γ) να επισημάνετε σε ποιο μέρος του λόγου ανήκει το β' συνθετικό:
κατακέφαλα, σμιχτοφρύδης, παραβλέπω, λιθογράφος, σιγοψιθυρίζω, θαλασσοβρεγμένος, ξανθομάλλης.

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ

1. Συμπλήρωσε τον πίνακα, όπου είναι δυνατόν, με το μονολεκτικό τύπο των επιθέτων.
θετικός συγκριτικός υπερθετικός
γλυκός
πολυτελής
απλός
μάλλινος
μεγαλύτερος
μικρότερος
προτιμότερος
άριστος
ανώτατος

2. Να υπογραμμίσετε τα επίθετα στις παρακάτω φράσεις και να γράψετε τους άλλους δύο βαθμούς στην ίδια πτώση, στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο γένος.

1. Κάθε φιλία δεν είναι πάντα αληθινή και μόνιμη. Πολλοί συνδέονται με έναν άνθρωπο, επειδή τους είναι χρήσιμος. Άλλοι πάλι. επειδή τους είναι ευχάριστος.
2. Το καλύτερο απόκτημα απ' όλα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι ένας φίλος ειλικρινής. Όταν σε μια κρίσιμη καμπή του βίου επιχειρούμε κάτι πολύ σοβαρό, έχουμε ανάγκη από έναν καλόγνωμο σύμβουλο και αυστηρό κριτή.
3. Οι ειλικρινείς φίλοι δοκιμάζονται ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

3. Να αντικαταστήσετε τα μονολεκτικά παραθετικά με τον περιφραστικό τους τύπο και το αντίστροφο.

1. Το πιο απλό που μπορείς να κάνεις είναι να μη μιλάς,
2. Το πιο καλό διήγημα θα βραβευτεί.
3. Πολύ ωραία μάς τα είπες.
4. Πρέπει να είσαι πολύ καλός μαθητής, αν θέλεις να πάρεις την υποτροφία.
5. Ελάχιστοι τουρίστες επισκέφτηκαν φέτος το νησί μας.
6. Τον γνωρίζω πολύ λίγο και έτσι δεν μπορώ να ξέρω το χαρακτήρα του.
7. Πρέπει να είσαι πιο επιεικής, αν θέλεις να σε συμπαθούν τα παιδιά.
8. Θέλω να είσαι πάρα πολύ ειλικρινής απέναντι μου.
9. Το επιχείρημα σου είναι σαφέστατο.
10. Αυτό ήταν το πιο γλυκό κρασί απ' όσα έχω δοκιμάσει.

4. Να συμπληρώσετε τα κενά με το αντώνυμο επίθετο ή επίρρημα στον ίδιο βαθμό.

1. Η αδελφή σου είναι μεγαλύτερη ή...............................από σένα;
2. Ο προϊστάμενος σου στη νέα σου θέση είναι καλύτερος ή ............................... από τον
προηγούμενο;
3. Οι νεότεροι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των................................
4. Μερικές φορές το πιο περίπλοκο πρόβλημα έχει την...............................λύση.
5. Οι πινακίδες της Τροχαίας ορίζουν όχι μόνο το ............................... επιτρεπόμενο όριο
ταχύτητας αλλά και το ελάχιστο.
6. Αν και δούλεψε πάρα πολύ, ανταμείφθηκε................................

5. α) Να σχηματίσετε σύνθετα επίθετα ισοδύναμα με τον υπερθετικό βαθμό των επιθέτων της Β' στήλης χρησιμοποιώντας ως πρώτο συνθετικό τις λέξεις της Α' στήλης. β) Να χρησιμοποιήσετε μέσα σε φράσεις τις σύνθετες λέξεις που σχηματίσατε.

Α'
θεός, όλος, υπέρ, κατά, παν-, τρις, πέντε
Β'
καθαρός έτοιμος ορφανός τρελός βέβαιος γυμνός γαλανός ένδοξος

6. Να συμπληρώσετε τα κενά με το συγκριτικό ή τον υπερθετικό βαθμό των επιθέτων, επιρρημάτων και μετοχών που δίνονται σε παρένθεση.

1. Ο Κώστας είναι..................................(προκομμένος) από το Γιώργο.
2. Ο γάιδαρος είναι..................................(υπομονετικός) ζώο.
3. Το καλοκαίρι φέτος ήταν.................................. (θερμός) των τελευταίων πενήντα χρόνων.
4. Ήπιαμε..................................(λίνο) και γι' αυτό δε φοβόμαστε το αλκοτέστ.
5. Ο..................................(καλός) μαθητής της τάξης ήταν ο Δημήτρης.
6. Ήμουν..................................(ευτυχισμένος) άνθρωπος του κόσμου, όταν έμαθα πως πέρασα
στο Πανεπιστήμιο.
7. Σου υποσχέθηκα πως θα πάμε..................................(ύστερα).
8. Λυπούμαι..................................(βαθιά) για την απώλεια του πατέρα σας.
9. Η επίδοση του είναι..................................(κακός) της τάξης.
10. Πεινούσα..................................(πολύ) και γι' αυτό δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1. «Ποια είναι η σημασία της εργασίας στην ανθρώπινη ζωή;»

Πρόλογος Ο άνθρωπος πάντα ένιωθε την ανάγκη να δημιουργήσει και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης του. Αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης είναι η εργασία, ο κυριότερος παράγοντας δημιουργίας και εξέλιξης του πολιτισμού. Με τον όρο εργασία εννοούμε τη συ-νειδητή καταβολή υλικής ή πνευματικής προσπάθειας του ανθρώπου που έχει ως απώτερο σκοπό την ικανο¬ποίηση των υλικών και πνευματικών του αναγκών.

Κύριο Θέμα Η εργασία, όποια μορφή και αν έχει, προσφέ¬ρει στον άνθρωπο μια σειρά από σημαντικές ωφέλει¬ες.
Αρχικά, η εργασία παρέχει στο άτομο τη δυνατότη¬τα να εξασφαλίσει όλα εκείνα τα αναγκαία στοιχεία που του εξασφαλίζουν τη διαβίωση του. Όλες οι βασι¬κές του ανάγκες, όπως είναι η τροφή, η ένδυση και η κατοικία, καλύπτονται μέσα από την εργασία. Το ίδιο συμβαίνει και με δευτερεύουσες ανάγκες, όπως είναι η διασκέδαση και η ψυχαγωγία, οι οποίες καλύπτο¬νται και αυτές από την εξάσκηση κάποιου επαγγέλμα¬τος. Η εργασία λοιπόν αποτελεί για τον άνθρωπο ζωο¬γόνο παράγοντα.

Παράλληλα, η εργασία συντελεί στην πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Μέσω της εργασίας διευρύ¬νονται οι γνωστικοί ορίζοντές του και οξύνεται η κριτική του ικανότητα, γιατί αυτή ενθαρρύνει την πνευματικότητα και το στοχασμό. Πολλές φορές ο εργαζόμε¬νος προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του καταβάλλει όλες τις πνευματικές του δυνάμεις. Έτσι, ασκεί την προσοχή, την παρατηρητικότητα και τη φα¬ντασία του.

Επιπλέον, η εργασία ευαισθητοποιεί και εξευγενίζει εσωτερικά τον άνθρωπο. Φέροντας σε πέρας μια ερ¬γασία, ο άνθρωπος νιώθει ψυχική ικανοποίηση. Πρό¬κειται για ένα αίσθημα που ενισχύεται κατά τη διάρ¬κεια της εργασίας, γιατί πιστεύει ότι μέσω αυτής εκ¬πληρώνεται ο σκοπός του, δηλαδή να εκφράσει τις δημιουργικές του ικανότητες.

Τέλος, η εργασία συνεισφέρει και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας του ανθρώπου. Η εργασία φέρνει τους ανθρώπους κοντά, σε επικοινωνία και επιπλέον τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ο ένας την ανάγκη του άλλου. Ο άνθρωπος μαθαίνει να αποδέχεται το συνάνθρωπο του και να συνεργάζεται με αυτόν. Έτσι, αναπτύσσονται κοινωνικά αισθήματα όπως αυτά της φιλίας, της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης.

Επίλογος Με βάση όλα τα προηγούμενα μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα της εργα¬σίας και ότι αυτή αποτελεί τη βάση για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Είναι λοιπόν αναφαίρετο δικαίωμα κάθε αν¬θρώπου να εργάζεται και σκοπός κάθε κοινωνίας να δημιουργεί θέσεις εργασίας για όλα τα μέλη της.
2. «Γράψτε ένα μικρό κείμενο - απάντηση σε έρευνα επαγγελ¬ματικού προσανατολισμού που γίνετε στο σχολείο σας για το επάγγελμα που αυτή τη στιγμή σας ενδιαφέρει. Στο κεί¬μενο αυτό να απαντήσετε και στις εξής ερωτήσεις:
Α) το επιλέξατε με κριτήριο το κύρος του, τις οικονομικές προοπτικές ή την κλίση σας;

Β) επηρεαστήκατε από τους γονείς σας, το κοινωνικό περι¬βάλλον ή το σχολείο; Γ) είναι επάγγελμα που έχει σχέση με το φύλο σας;»
Πρόλογος Η επιλογή ενός επαγγέλματος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πιο καθοριστικές αποφάσεις στη ζωή του ανθρώπου, γιατί αυτή θα καθορίσει το μέλλον του. Για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση λοι¬πόν, απαιτείται να βοηθήσουν τα παιδιά οι γονείς τους αλλά και γενικότερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που διαθέτον εμπειρία. Αν και βρίσκομαι σε πολύ νεα¬ρή ηλικία και είναι νωρίς να αποφασίσω για το επάγ¬γελμα που θα ακολουθήσω, ωστόσο έχω προβληματι¬στεί σχετικά με το επάγγελμα που θα εξασκήσω.

Κύριο Θέμα Προσωπικά, από την παιδική ηλικία ασχολού¬μαι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρόκειται για μια ενασχόληση που με συγκινεί ιδιαίτερα. Έχω σκεφτεί λοιπόν ότι, όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να ασχοληθώ με το επάγγελμα του προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την πρόθεση μου αυτή την έχω συζητήσει με τους γονείς μου οι οποίοι μάλι¬στα με ενθάρρυναν να την πραγματοποιήσω.

Ένας από τους λόγους που με ώθησε να πάρω την απόφαση αυτή σχετίζεται και με την προοπτική του επαγγέλματος. Πιστεύω πως οι προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε όλους τους τομείς εργασίας έχουν μπει οι υπολογιστές και μάλιστα είναι απαραίτητοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα επάγγελμα με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και με ικανοποιητική αμοιβή.

Στην απόφαση μου αυτή καθοριστικό ρόλο διαδρα¬μάτισαν αφενός οι γονείς μου και αφετέρου το σχο¬λείο. Αρχικά οι γονείς μου ενθουσιάστηκαν με την επι
λογή μου αυτή, γιατί από τη μια γνωρίζουν την κλίση μου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και από την άλλη συνειδητοποιούν πως είναι μια ώριμη επιλογή που έχει ευοίωνο μέλλον. Ακόμα, καθοριστική ήταν και η συμβολή του σχολείου μου γιατί μέσω του μα¬θήματος της πληροφορικής συνειδητοποίησα την κλί¬ση που έχω προς αυτό το αντικείμενο.

Όπως γίνεται αντιληπτό η απόφαση να ακολουθή¬σω το επάγγελμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το φύλο μου. Μάλιστα θεωρώ άσκοπο στη σύγχρονη εποχή να υπάρχει διαχωρισμός επαγγελμάτων ανάλο¬γα με το φύλο του ανθρώπου που τα εξασκεί. Η διά¬κριση σε αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα είναι αναχρονιστική και ανεδαφική.

Επίλογος Η επιλογή επαγγέλματος δεν ήταν ιδιαίτερα δύ¬σκολη απόφαση για μένα. Ωστόσο, η πορεία από την επιλογή μέχρι την επίτευξη του στόχου είναι επίπονη και δύσκολη. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλω ιδιαίτε¬ρη προσπάθεια, ώστε να μπορέσω να κάνω πράξη την επιλογή μου.

3. «Καθοριστικό παράγοντα στη ζωή του ανθρώπου παίζει η επιλογή του επαγγέλματος που αυτός θα ακολουθήσει στην υπόλοιπη ζωή του. Με ποια κριτήρια πιστεύετε πως πρέπει να γίνεται η επιλογή επαγγέλματος από ένα νέο;»

Πρόλογος Όλοι οι άνθρωποι σε κάποια στιγμή της ζωής τους καλούνται να αποφασίσουν το επάγγελμα που πρόκειται να ασκήσουν. Είναι μια καθοριστική απόφα¬ση, γιατί η επιλογή επαγγέλματος είναι υπόθεση ζω¬ής. Πρέπει να γίνεται με τα κατάλληλα κριτήρια, για να μπορέσει ο άνθρωπος να πορευτεί με επιτυχία στην υπόλοιπη ζωή του.

Κύριο Θέμα Κάθε άτομο πρέπει να επιλέγει το επάγγελμα που θα ασκήσει με βάση ότι θα πρέπει αυτό να αντα¬ποκρίνεται στις ιδιαίτερες κλίσεις του και στα ενδιαφέροντά του. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει να ερ¬γάζεται πιο αποδοτικά, αφού θα κάνει κάτι που του αρέσει, αλλά και ευχάριστα, γιατί θα είναι μια εργασία σύμφωνη με την ιδιοσυγκρασία του.

Ακόμα, το επάγγελμα που θα ακολουθήσει κάποιος θα πρέπει να του εξασφαλίζει οικονομική άνεση. Από τη στιγμή που η εργασία είναι βιοποριστική κάθε άνθρωπος επιλέγει το επάγγελμα του με κριτήριο ότι αυτό πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες του και να του παρέχει οικονο¬μική ευημερία. Γι' αυτό δεν πρέπει η επιλογή επαγγέλμα¬τος να γίνεται μόνο με συναισθηματικά κριτήρια.

Επιπλέον, σημαντικές είναι και οι ψυχικές ωφέλειες που αυτό θα του παρέχει. Πρέπει να τον ευχαριστεί ψυχικά, ώστε να είναι χαρούμενος, όταν το εξασκεί. Έτσι, δε θα κουράζεται εύκολα ούτε θα δυσανασχε¬τεί, αλλά αντίθετα θα έχει τη δυναμική να αντιμετωπί¬σει όποια δυσκολία του παρουσιαστεί. Θα αισθάνεται ψυχική γαλήνη και ηρεμία.

Τέλος, θα πρέπει το επάγγελμα που ασκούμε να μας εξασφαλίζει κοινωνική καταξίωση και κοινωνικό¬τητα. Δηλαδή αφενός οφείλει να αναπτύσσει το αί¬σθημα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και αφετέ¬ρου να παρέχει τη δυνατότητα στο άτομο να απολαμ¬βάνει το αίσθημα της καταξίωσης και ανέλιξης.

Επίλογος Η εργασία αποτελεί πηγή ατομικής αλλά και κοινω¬νικής ευημερίας. Σκοπός της κοινωνίας είναι να εξασφα¬λίζει στα μέλη της θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα μέσω των διαφόρων φορέων να κατευθύνει τα μέλη της να οδηγούνται στη σωστή επιλογή επαγγέλματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου