23.5.14

ΕΝΟΤΗΤΑ 10


ΑΣΚΗΣΕΙΣ
  1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με την κατάλληλη λέξη που βρίσκεται μέσα στην παρένθεση
(απόκτημα, κτηματίας, κατάκτηση, κτηνοτρόφος, κτήτορας, επίκτητος)

  • Η γενική η οποία δηλώνει ότι κάποιος ή κάτι ανήκει σε έναν άλλο, ονομάζεται γενική του ………………… .
  • Η ικανότητα της γραφής είναι μια …………………………. ικανότητα του ατόμου.
  • Οι …………………… της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να μιλήσουν για τη χάραξη των κτημάτων τους.
  • Το ακριβό αυτό αυτοκίνητο είναι το νέο …………………………. του κύριου Παπαδόπουλου.
  • Οι Βυζαντινοί έκαναν πολλές …………………… των γύρω λαών για να σταθεροποιήσουν την εξουσία τους.
  • Οι ………………………… εκτρέφουν ζώα σε φάρμες.

2. Συμπληρώστε:
(απόκτημα, κεκτημένα, κτηνοτρόφος, κατάκτηση, κτηματικός)
……………………………. δικαιώματα.
…………………………… της πόλης
……………………………. περιουσίας
επαγγελματίας …………………………..
υλικό …………………………

3. Αντιστοιχίστε τους ορισμούς με τη σωστή λέξη.
κτηνώδης κτηματομεσίτης ακτήμονας κτήτορας
κτηνοτρόφος κτηματαγορά κτητορικός
κοινοκτημοσύνη επίκτητος
αυτός που έχει κάτι, o κάτοχος                                                  
αυτός που δεν υπήρχε από την αρχή, που αποκτήθηκε αργότερα
ο γεωργός που δεν έχει στην ιδιοκτησία του καλλιεργήσιμη γη
άσχημη συμπεριφορά, βίαιη, σαν του ζώου αυτός που αναφέρεται στον κτήτορα
ό,τι σχετίζεται με την αγοραπωλησία ακινήτων μεσίτης για την αγοραπωλησία ακινήτων η από κοινού ιδιοκτησία και χρήση των υλικών αγαθών
αυτός που εκτρέφει ζώα

4. Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις με τις συνώνυμές τους
ακτημοσύνη                                     κάτοχος
κεκτημένα                                        αποκτημένα
κτήτορας                                           ζωοτρόφος
κτηνωδία                                           απόκτηση
κτηνοτρόφος                                    κυριεύω
κτήση                                                 φτώχεια, πενία
κατακτώ                                            βαναυσότητα, θηριωδία

5. Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις με τις αντώνυμές τους
κτηματίας                                         ατομική ιδιοκτησία
κτηνώδης                                          ακτήμονας
επίκτητος                                         ευγενικός
αποκτώ                                             χάνω
κοινοκτημοσύνη                             έμφυτος


6. Να συμπληρώσεις τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη
επίκτητης κατάκτηση κοινοκτημοσύνη κτήματα
κτηματαγορά κτηματίας κτηματολόγιο
κτηματομεσίτη κτηνώδης κτήτορας

1. Ο (1)______________ βιασμός της εικοσάχρονης τάραξε την κοινωνία του νησιού.
2. Ο όσιος Σίμων είναι ο (2)______________ της μονής Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους.
3. Σύνδρομο (3)______________ ανοσοποιητικής ανεπάρκειας λέγεται στα ελληνικά το AIDS.
4. Τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας εξαετίας φαίνεται να διέρχεται η (4)______________.
5. Η Ελλάδα ακόμη δεν έχει (5)______________, παρά τις πιέσεις της Ε.Ε.
6. Πήγαν στον (6)______________, επειδή ήθελαν να αγοράσουν σπίτι.
7. Το όνειρό του ήταν να αποκτήσει πολλά (7)______________ και να γίνει ο μεγαλύτερος
(8)______________ της περιοχής.
8. Ανάμεσα στους συζύγους υπάρχει (9)______________ των αγαθών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου