5.1.13ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΕΣΤ: ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους (να διορθώσετε τις λανθασμένες):
 1. Στις ειδικές προτάσεις το ὡς (= ότι δήθεν, ότι τάχα): δηλώνει υποκειμενική – πιθανή κρίση.
 2. Η ειδική πρόταση μπορεί να λειτουργεί ως κατηγορούμενο σε απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις
 3. Οι ενδοιαστικές προτάσεις εκφέρονται με Υποτακτική, όταν το ρήμα της πρότασης από την οποία εξαρτάται βρίσκεται σε αρκτικό ή και ιστορικό χρόνο, και σ’ αυτή την περίπτωση δηλώνει φόβο μήπως δε γίνει κάτι.
 4. Οι χρονικές προτάσεις όταν δηλώνουν το προτερόχρονο εισάγονται  με τους χρονικούς συνδέσμους: ὅτε, ὁπότε, ἕως, ἔστε, ἄχρι, μέχρι, ἡνίκα, ὁπηνίκα,
 5. με χρονικό σύνδεσμο + ἄν (αοριστολογικό): ὅταν, ὁπόταν, ἐπάν, ἐπήν, ἐπειδάν, πρὶν ἄν, μέχρι ἄν, ἕως ἄν, ἡνίκα ἄν.
  Τότε οι χρονικές προτάσεις σχηματίζουν μαζί με την κύρια πρόταση υποθετικό λόγο.
 6. Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται με το ὅτι, όταν δηλώνουν υποκειμενική αιτία και εξαρτώνται από ρήματα ψυχικού πάθους.
 7. Οι συμπερασματικές προτάσεις εισάγονται με τους συνδέσμους «ἐφ’ ᾧ», «ἐφ’ ᾧτε» + Οριστική Μέλλοντα, δηλώνουν όρο, συμφωνία ή προϋπόθεση.
 8. Όταν σε ένα υποθετικό λόγο η υπόθεση εκφέρεται με «ἐάν», «ἄν», «ἢν» + υποτακτική και η απόδοση με οριστική ενεστώτα, τότε ο υποθετικός λόγος εκφράζει το προσδοκώμενο.
 9. Οι αναφορικές παραβολικές προτάσεις που εκφράζουν τρόπο εισάγονται με τα αναφορικά επιρρήματα, ὡς, ὅπως, ᾗπερ, καθάπερ, ᾗ, οἷον, οἷα.
 10. Στις απαρεμφατικές προτάσεις, στη σύνταξη του πρὶν με απαρέμφατο, το υποκείμενο του κύριου ρήματος είναι συνήθως διαφορετικό από το υποκείμενο του απαρεμφάτου, που βρίσκεται σε πτώση αιτιατική (ετεροπροσωπία).
5 ΜΟΝ

 Β. Κυκλώστε τις σωστές απαντήσεις:

1. ὅτι
Eισάγει προτάσεις:
α) Ειδικές
β) Αιτιολογικές
γ) Πλάγιες ερωτήσεις.

2. ὡς
Eισάγει προτάσεις:
α) Ειδικές
β) Ενδοιαστικές
γ) Πλάγιες ερωτηματικές

3. ἐπεί, ἐπειδὴ
Eισάγουν προτάσεις:
α) Πλάγιες ερωτήσεις
β) Αιτιολογικές
γ) Παραβολικές.


4. ὅτε, ὁπότε
Eισάγουν προτάσεις:
α) Χρονικές.
β) Απαρεμφατικές
γ) Συμπερασματικές

5. ὅπως
Eισάγει προτάσεις:
α) Πλάγιες ερωτηματικές
β) Τελικές
γ) Συμπερασματικές
  
 6. εἰ
Eισάγει προτάσεις:
α) Ειδικές
β) Αιτιολογικές
γ) Υποθετικές.

7. ἐάν, ἄν, ἢν
Eισάγουν προτάσεις:
α) Χρονικές
β) Υποθετικές
γ) Πλάγιες ερωτήσεις.

8. αναφορικές αντωνυμίες, αναφορικά επιρρήματα
Eισάγουν προτάσεις:
α) Πλάγιες ερωτηματικές
β) Αναφορικές
γ) χρονικές

4 ΜΟΝ
Γ. ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
1. Συμπληρώστε τον πίνακα:
ΥΠΟΘΕΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΚΦΟΡΑ
«εἰ» + οριστική κάθε χρόνου
(μτφρ. αν + οριστική)
μη πραγματικό

«ἐάν», «ἄν», «ἢν» + υποτακτική
(μτφρ. αν + υποτακτική)


οριστική ενεστώτα ή γνωμικός μέλλοντας, γνωμικός αόριστος, παρακείμενος με σημασία ενεστώτα
(μτφρ. οριστική ενεστώτα)Aπλή σκέψη του λέγοντος

«εἰ» + ευκτική (επαναληπτική)
(μτφρ. κάθε φορά που + οριστική παρατατικού)


6 ΜΟΝ
2. Μεταφράστε τις επόμενες ελλειπτικές υποθετικές προτάσεις:
εἰ δὲ μὴ …………………………
εἰ μὴ ………………………………..
εἰ μὴ ἄρα …………………………….
πλὴν εἰ ………………………………
ἐὰν μόνον ………………………………
εἴ τις ……………………………………….
εἴ τις καὶ ἄλλος, εἴπερ τις καὶ ἄλλος ……………………………………..
εἴ ποτε ……………………………….
εἴπερ ποτέ, εἴπερ ποτὲ καὶ ἄλλοτε, εἴποτε καὶ ἄλλοτε ……………………………..
εἴ πως ………………………………………….
εἴπερ πως ………………………………………
εἴ πως καὶ ἄλλως ………………………………….
εἴπερ που ………………………………………………..
εἰ δ’ ἄγε ………………………………………..
5 ΜΟΝ


Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου