9.5.11


ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να αντιστοιχίσετε τα χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών:


1. ημερολόγιο
2. άρθρο
3. δοκίμιο
4. επιφυλλίδα
α. επίκαιρος χαρακτήρας
β. προσωπικός/οικείος τόνος
γ. υποκειμενική παρουσίαση
δ. συντάσσεται από πρόσωπο ειδικό για το εξεταζόμενο θέμα
ε. θέματα γενικού ενδιαφέροντος
στ. διαχρονικός χαρακτήρας2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με την ένδειξη σωστό (Σ) ή λάθος (Λ):
α. Το αποδεικτικό δοκίμιο εξετάζει το θέμα του από αντικειμενική σκοπιά.
β. Σκοπός του στοχαστικού δοκιμίου είναι να διαπραγματευθεί ελεύθερα ένα θέμα και να αναπτύξει προβληματισμό σχετικά με αυτό.
γ. Η δομή του στοχαστικού δοκιμίου είναι λογική, περιέχει νοηματικές ενότητες και συνοχή αφήγησης.
δ. Το αποδεικτικό δοκίμιο χρησιμοποιεί ως τρόπο πειθούς την επίκληση στο συναίσθημα.
ε. Το ύφος του αποδεικτικού δοκιμίου είναι παραστατικό, οικείο και όχι σοβαρό και επίσημο.
στ. Το στοχαστικό δοκίμιο χαρακτηρίζεται από συνυποδηλωτική γλώσσα και εικονοπλαστικό λόγο.

Επιμέλεια:
Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου