6.12.10


ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.1. Συμπληρώστε με τη σωστή λέξη στην παρένθεση:
(αγώνισμα, φορτηγό, εξάγω, σύναξη, παιδαγωγός, άγημα)
α. Ο στρατηγός επιθεώρησε το ………………………. και έδωσε το σύνθημα για επίθεση.
β. Η χώρα μας ……………………… φρούτα και λαχανικά.
γ. Ο δάσκαλος ονομάζεται και ……………………….. .
δ. Ο Πέτρος βγήκε πρώτος στο …………………….. της πάλης.
ε. Απουσίαζε από τη …………………………. των καθηγητών, λόγω οικογενειακών προβλημάτων.
στ. Ο πατέρας του φίλου μου λείπει συχνά από το σπίτι. Είναι οδηγός ……………………. και κάνει μακρινά ταξίδια.

Α.2. Να αντιστοιχίσετε τις συνώνυμες λέξεις:


α. κοπάδι
β. ανατροφή
γ. διαβιώνω
δ. επιτυγχάνω
ε. συγκεντρώνω
στ. τμήμα στρατού
1. άγημα
2. συνάγω
3. αγέλη
4. διάγω
5. κατάγω
6. αγωγήΒ. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Β.1. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις:
α. ἒχω + ἐγγύς: ………………………………
β. ἒχω + μῦθος: ……………………………...
γ. ἒχω + φρήν: ……………………………….
Β.2. Να αναλύσετε τις παρακάτω λέξεις στα συνθετικά τους:
α. φερέγγυος: …....................+……………………..
β. φιλάνθρωπος: ……………………+………………………
γ. κρυψίνους: ………………………..+……………………….
δ. φυγόδικος: ………………………..+……………………….
ε. μισογύνης: ……………………….+………………………..
στ. φέρελπις: ……………………….+…………………………

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Γ.1. Να μεταφέρετε τους τύπους που σας δίνονται στον άλλον αριθμό:
α. βεβλαφότες ὦμεν: ……………………………….
β. ὦσιν: ……………………………………………….
γ. κεκινδυνευκυῖα ᾖ: ………………………………..
δ. κεκρυφός ᾖ: ……………………………………….
ε. πεπραχότα ὦσιν: …………………………………

Γ.2. Συμπληρώστε τον πίνακα:

ΥΠΟΤΑΚΤ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΥΠΟΤΑΚΤ. ΠΑΡΑΚΕΙΜ.
ἐλπίζομεν


τρέφεις


πατάσσετε


διδάσκουσι


κρύπτειΓ.3. Συμπληρώστε τα κενά με το σωστό τύπο των ρημάτων που ζητείται στην παρένθεση:
α. Νῦν δε φοβοῦμαι μη οἱ ἐχθροί ἐφ’ ὑμᾶς ………………… (βαδίζω, υποτ. αορίστου).
β. Ἐάν …………………… (βλάπτω, υποτ. αορίστου) την ἡμετέραν χώραν, ὡς πολεμίους ὑμᾶς ἀλεξόμεθα (=θα αποκρούσουμε).
γ. Ἐπειδάν τάχιστα ἡ στρατεία ………………….. (λήγω, υποτ. αορίστου), εὐθύς ἀποπέμψει αὐτόν.
δ. Ἂν δυνατός …………………. (εἰμί, υποτ. ενεστ.), νικήσεις.

Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Δ.1. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα απαρέμφατα στις παρακάτω προτάσεις:
α. Οὐχ οἶον τε ἀνευ δικαιοσύνης ἀγαθόν πολίτην γενέσθαι.
β. Λέγεται Κῦρον εἰσβάλλειν εἰς την Κιλικίαν.
γ. Δίκαιον ἐστί μεμνῆσθαι θεοῦ τον εὖ πράττοντα.
δ. Νῦν ἔξεστιν ὑμῖν εὐεργέτας φανῆναι Λακεδαιμονίοις.
ε. Οὐ ῥάδιον ἐστί θνητῷ ἀνδρί ἐκβαίνειν πάντα κατά νοῦν.
στ. Αἰσχρόν ἐστί σιγᾶν τῆς Ἑλλάδος πἀσης ἀδικουμένης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου