20.12.10


3.   Η περίθαλψη (1914-1921)
Στην αρχή
η περίθαλψη των προσφύγων ήταν έργο εθελοντών
καταρτίστηκαν επιτροπές από το Υπουργείο Εσωτερικών με έργο
 τη διανομή τροφίμων και ιματισμού
την παροχή στοιχειώδους οικονομικής βοήθειας
Τον Ιούλιο του 1914
ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη Οργανισμός με σκοπό
 την άμεση περίθαλψη
 εγκατάσταση των προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας
παρεχόταν συσσίτιο, προσωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη, μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο
Κατά την περίοδο του "Εθνικού Διχασμού"
     η κυβέρνηση Βενιζέλου ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη την "Ανωτάτην Διεύθυνσιν Περιθάλψεως"
□    Τον Ιούλιο του 1917
(είχε επικρατήσει ο Βενιζέλος και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα)
ιδρύθηκε το " Υπουργείο Περιθάλψεως"
θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η περίθαλψη και για :
τις οικογένειες των εφέδρων που βρίσκονταν στο μέτωπο
τις οικογένειες των θυμάτων πολέμου
η φροντίδα για τους πρόσφυγες ήταν πιο οργανωμένη κατά την περίοδο 1917-1921, μολονότι :
η Ελλάδα βρισκόταν σε πολεμική αναμέτρηση
οι οικονομικές συνθήκες ήταν αντίξοες
δέχτηκαν περίθαλψη κατά διαστήματα περίπου 450.000 πρόσφυγες (σύμφωνα με στοιχεία των Υπηρεσιών του Υ.Π)
η μέριμνα για τους πρόσφυγες περιελάμβανε :
διανομή χρηματικού βοηθήματος (ιδιαίτερο επίδομα σε ιερείς, δασκάλους και επιμελείς μαθητές)
διανομή συσσιτίου (καθημερινά συσσίτια από το κράτος ή το Πατριωτικό Ίδρυμα σε προσφυγικές συνοικίες)
παροχή ιατρικής περίθαλψης (διορίστηκαν γιατροί, φαρμακοποιοί και μαίες, αποκλειστικά για τους πρόσφυγες)
χορήγηση φαρμάκων και νοσηλεία (σε νοσοκομεία δημόσια ή ειδικά διαμορφωμένα για περίθαλψη προσφύγων)
στέγαση σε προσωρινά καταλύματα, σε δημόσια και σε επιταγμένα ή μισθωμένα ιδιωτικά κτίρια
παροχή ενδυμάτων και κλινοσκεπασμάτων
βοήθεια για εύρεση εργασίας
δωρεάν μετακίνηση (ομαδική ή ατομική) για εύρεση στέγης και εργασίας ή για επιστροφή στις περιοχές της προηγούμενης εγκατάστασης.

4. Η παλιννόστηση
Η παλιννόστηση - η επιστροφή των προσφύγων
ξεκίνησε
τους τελευταίους μήνες του 1918
 μετά τον τερματισμό του πολέμου για την Τουρκία
Οκτώβριο του 1918
 συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη Πατριαρχική Επιτροπή
είχε σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων, με τη βοήθεια :
του Πατριαρχείου
ελληνικής κυβέρνησης
έγινε τμηματικά, με τη μέριμνα του Υπουργείου Περιθάλψεως
αρχικά επιτράπηκε να επιστρέψουν
οι ευπορότεροι
οι προερχόμενοι από ορισμένες μόνο περιοχές της Δυτικής Μικράς Ασίας
οι περισσότεροι πρόσφυγες επέστρεψαν μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη (Μάιος 1919)
μέχρι το τέλος του 1920 είχε επιστρέψει η πλειονότητα των προσφύγων
       στη Μικρά Ασία
        στην Ανατολική Θράκη
Οι συνθήκες που βρήκαν στην πατρίδα τους ήταν άσχημες
πολλά σπίτια εκκλησίες και σχολεία είχαν καταστραφεί μερικώς ή εντελώς
σε κάποιες περιοχές, σε σπίτια Ελλήνων είχαν εγκατασταθεί Μουσουλμάνοι πρόσφυγες από βαλκανικές χώρες
□ Η "Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως'
ιδρύθηκε στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης
βοηθούσε όσους επέστρεφαν να αποκατασταθούν
στα σπίτια τους
και τις ασχολίες τους
Οι ειρηνικές μέρες δεν κράτησαν όμως για πολύ
□  Τον Αύγουστο του 1922, θα έπαιρναν πάλι το δρόμο της προσφυγιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου