1.12.10

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΤΕΣΤ:  ΚΛΙΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

1. Συμπληρώστε στην κατάλληλη στήλη:
Σ           Λ
α. ὁ ὁπλίτης: γενική ενικού τοῦ ὁπλιτοῦ.
β. ἡ βασιλεία: γενική πληθυντικού τῶν βασιλειῶν.
γ. το φῦλον: ονομαστική πληθυντικού τα φύλα.
δ. ὁ πλοῦς: δοτική ενικού τῷ πλῷ.
ε. ὁ ἥρως: αιτιατική πληθυντικού τους ἥρωας.
στ. ἡ πληθύς: γενική ενικού τῆς πληθύως.

2. Συμπληρώστε ότι ζητείται στην παρένθεση:
α. το ἄστυ (δοτική πληθυντικού):
β. ἡ πλάσις (ονομαστική πληθυντικού):
γ. ἡ ἠχώ (δοτική ενικού):
δ. ὁ θεράπων (κλητική ενικού):
ὁ ὀδούς (δοτική πληθυντικού):
ε. ἡ διῶρυξ (αιτιατική ενικού):
ὁ γείτων (γενική πληθυντικού):
στ. ὁ κλητήρ (ονομαστική πληθυντικού):
ὁ γυναικών (δοτική ενικού):
ζ. ὁ ἀκοντιστής (κλητική ενικού):
ὁ δεσπότης (δοτική πληθυντικού):


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Σ. (β, δ, ε) / Λ (α, γ, στ)
2.  α. τοῖς ἄστεσι
β. αἱ πλάσεις
γ. τῆ ἠχοῖ
δ. ὦ θεράπον / τοῖς ὁδοῦσι
ε. την διώρυγα / τῶν γειτόνων
στ. οἱ κλητῆρες / τῷ γυναικῶνι
ζ. ὦ ἀκοντιστά / τοῖς δεσπόταις
Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου