18.11.10

ΤΕΣΤ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Δ (1-3)


1. Αντιστοιχίστε:

α. Φιλελεύθεροι β. Αντιβενιζελικοί γ. Αριστερά Κόμματα

1. Εξισορρόπηση συμφερόντων κοινωνικών τάξεων.
2. Κοινωνικοποίηση μέσων παραγωγής.
3. Ο Βασιλιάς σύμβολο της εθνικής ενότητας.
4. Κοινωνική γαλήνη.
5. Φορολογικές ελαφρύνσεις.
6. Ανόρθωση.
7. Ισότητα ευκαιριών.
8. Συνταγματική μεταβολή.
9. Αναθεώρηση Συντάγματος.
10. Διανομή αγαθών


2. Σωστό – Λάθος

1) Η δομή του βενιζελικού κόμματος ήταν σε μεγάλο βαθμό προσωποπαγής.

2) Ο Αλ. Παπαναστασίου ίδρυσε την Κοινωνιολογική Εταιρεία.

3) Οι αντιβενιζελικοί απεχθάνονταν τη διαρκή παρέμβαση του κράτους και επικέντρωναν τη προσοχή της στην επίλυση επίκαιρων προβλημάτων.

4) Ο Ράλλης υποστήριζε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

5) Στόχος του Εθνικού Κόμματος του Μαυρομιχάλη ήταν η «Ανόρθωση».

6) Το κόμμα του Θεοτόκη υποστήριζε κυρίως τους Φιλελευθέρους.

7) Της από της στόχους του Λαϊκού Κόμματος ήταν και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης.

8) Οι Φιλελεύθεροι γέννησαν την ελπίδα για την επίλυση διαχρονικών προβλημάτων της χώρας.

9) Το πιο συντηρητικό κόμμα ήταν αυτό του Μαυρομιχάλη.

10) Οι εργάτες βρήκαν στήριγμα στο Λαϊκό Κόμμα του Παπαναστασίου.

Επιμέλεια: Γκέκα Βάγια
Φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου