11.12.10


Ξενοφώντος Ελληνικά. Βιβλίο 2ο. Κεφ. 2ο . §19 -20
1.                  Για ποιο λόγο στάλθηκε ο Θηραμένης στο Λύσανδρο;
2.                  Για ποιο λόγο καθυστερούσε να γυρίσει;

 
[19] Όταν λοιπόν ο Θηραμένης και οι άλλοι (εννιά) απεσταλμένοι έφτασαν στη Σελλασία και τους ρώτησαν για ποιο λόγο είχαν έρθει, αυτοί αποκρίθηκαν(ότι είχαν έρθει) ως απόλυτοι πληρεξούσιοι (των Αθηναίων) για να συνάψουν ειρήνη∙ τότε οι έφοροι έδωσαν εντολή να τους καλέσουν (στη Σπάρτη). Όταν (οι απεσταλμένοι των Αθηναίων) έφτασαν (στη Σπάρτη), (οι έφοροι) συγκάλεσαν συνέλευση∙ στη συνέλευση αυτή και άλλοι πολλοί Έλληνες, προπάντων όμως οι Κορίνθιοι και οι Θηβαίοι, είχαν αντιρρήσεις και πρότειναν να μη συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους, αλλά να καταστρέψουν εντελώς την πόλη τους.
[20] Οι Λακεδαιμόνιοι όμως δε συμφώνησαν να υποδουλώσουν ελληνική πόλη η οποία είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στους μεγαλύτερους κινδύνους που συνέβησαν στην Ελλάδα, αλλά δέχονταν να συνάψουν ειρήνη με τον όρο (οι Αθηναίοι), αφού γκρεμίσουν κα τα Μακρά Τείχη και (τα τείχη) του Πειραιά και παραδώσουν τα πλοία εκτός από δώδεκα και φέρουν πίσω στην πατρίδα τους εξόριστους θεωρώντας εχθρό και φίλο τον ίδιο με τους Λακεδαιμονίους, να ακολουθούν (αυτούς = τους Λακεδαιμονίους) και στην ξηρά και στη θάλασσα οπουδήποτε τους οδηγούν.
 
3.                  Ποιοι ήταν οι όροι για τη συνθηκολόγηση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης;
4.                  Να κρίνετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή λανθασμένο σύμφωνα με το κείμενο, σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο:
α)        Ο Αριστοτέλης ήταν ένας Σπαρτιάτης που είχε ζήσει πολλά χρόνια στην Αθήνα.

β)         Ο Λύσανδρος είπε στους Αθηναίους ότι έχει την εξουσία να αποφασίσει μόνος του για σύναψη ειρήνης ή συνέχιση του πολέμου.

γ)        Ο Θηραμένης είχε μεταβεί στη Σπάρτη ως μοναδικός εκπρόσωπος της Αθήνας.

δ)         Οι πρέσβεις των Αθηναίων είχαν την πλήρη εξουσιοδότηση των συμπολιτών τους να διαπραγματευτούν με τους Σπαρτιάτες τα θέματα της σύναψης ειρήνης.

ε)         Ο Λύσανδρος αποδεχόταν την εξουσία των πέντε εφόρων της Σπάρτης.

στ)      Οι εκπρόσωποι της Αθήνας φτάνουν στη συνέλευση που έγινε στη Σπάρτη χωρίς να κληθούν προηγουμένως από τους εφόρους.

ζ)         Οι Θηβαίοι και οι Κορίνθιοι αγνόησαν την προσφορά της Αθήνας στην απόκρουση της Περσικής απειλής.

η)         Οι Λακεδαιμόνιοι υιοθέτησαν τις πιο σκληρές απόψεις για την τύχη της Αθήνας.     

θ)        Με τη συνθήκη ειρήνης οι Αθηναίοι πολιτικοί εξόριστοι θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους.


5.                  Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν στη Σπάρτη προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την τύχη της Αθήνας και ποιοι συμμετείχαν στην τελευταία συνεδρίαση;

6.                  Ποια ήταν η απάντηση των Σπαρτιατών στην πρόταση των Κορινθίων, των Θηβαίων και άλλων Ελλήνων για ολοκληρωτική καταστροφή της Αθήνας; Πώς κρίνετε την απάντηση των Σπαρτιατών;

7.                  Να κλίνετε στον ενικό και πληθυντικό αριθμό τις συνεκφορές: οἱ ἄλλοι πρέσβεις, τίνι λόγῳ, Ἑλληνίδα πόλιν, μακρὰ τείχη, μέγα ἀγαθόν.

8.                  μέγα, ἐχθρόν, φίλον: Να γράψετε τα επίθετα στους άλλους βαθμούς (στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση).

9.                  ἀγγελοῦντα, ἐρωτώμενοι, καλεῖν, ἐξαιρεῖν: Να τοποθετήσετε τους ρηματικούς τύπους στον ακόλουθο πίνακα και να γράψετε τους άλλους χρόνους τους στην ίδια φωνή.

Απαρέμφατο
Μετοχή
Ενεστώς
Μέλλων
Αόριστος
Παρακείμενος

10.              Τα παρακάτω ονόματα να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό:
Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός

τοῖς ἐφόροις

Λακεδαιμονίων
φυγάδα

᾿Αθηναῖον


πρέσβεις
θάλατταν


αὐτοκράτορες

11.              Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με παράγωγα (απλά ή σύνθετα) από το ρήμα καλῶ ή από παράγωγά του.
·      Απηύθυνε ………………………………… για βοήθεια.
·      Η συμπεριφορά του ήταν …………………… × γι’ αυτό δημιούργησε πολλές εντάσεις.
·      Πήρε …………………. για παράνομη στάθμευση.
·      Η …………………………. ενός ξένου γιατρού κρίθηκε αναγκαία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.
·      Λόγω υπηρεσιακών αναγκών έγινε ……………………. της άδειάς του.
·      Διατύπωσε την …………………. να τον συνοδεύσουμε εμείς κατά την επίσκεψή του στα αξιοθέατα της πόλης.
·      Θα γίνει επείγουσα  ……………………………… του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. για εξέταση του θέματος.
·      Απόψε στον Ιερό Ναό θα ψαλεί ο Μέγας ……………………… Κανόνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου