30.3.10

ΓΛΩΣΣΑ
Η γλώσσα αποτελεί το βασικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Προκειμένου να συγκροτηθούν οι ανθρώπινες κοινωνίες, έπρεπε τα μέλη τους να επικοινωνούν. Η σωστή λήψη των μηνυμάτων είναι βασικός παράγοντας συνεννόησης• κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα την οργάνωση μιας κοινωνίας και την αρμονική συμβίωση των μελών της. Οι ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ τους καθορίζονται από τους νόμους, οι οποίοι δε θα ήταν δυνατό να καταγραφούν, αν δεν υπήρχε η γλώσσα.

Η εξασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό μιας κοινωνίας προάγει ταυτόχρονα τον πολιτισμό και τις επιστήμες, ενώ η γλώσσα της φροντίζει να μεταδίδονται τα επιτεύγματά τους στις μελλοντικές γενιές.

Ακόμη και οι ανθρώπινες σχέσεις οφείλουν μεγάλο μέρος της βελτίωσής τους στη γλωσσική κληρονομιά των ατόμων, αφού τους καθιστά ικανούς να εκφράζουν με ακρίβεια τα πολύμορφα και πολυάριθμα συναισθήματά τους, τις σκέψεις καθώς και τις ανάγκες τους.

Όσο για τη σύνδεση της γλώσσας με τη σκέψη, θα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικό για την εξακρίβωσή της να αναλογιστεί κανείς ότι η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας σηματοδοτεί και εκκινεί την ταυτόχρονη εξέλιξη της διανοητικής και της γλωσσικής ικανότητας. Στη συνέχεια, οι δύο αυτές ανθρώπινες ιδιότητες ακολουθούν μια πορεία ανάπτυξης που άλλοτε είναι παράλληλη και για τις δύο και άλλοτε αμφίδρομη.

Η εξέλιξη της γλώσσας κινητοποιεί την ανθρώπινη σκέψη, προκειμένου να την κατακτήσει, ενώ η διανοητική πρόοδος, κυρίως στις επιστήμες, στον πολιτισμό και τους ποικίλους επαγγελματικούς τομείς, απαιτεί και συνεπώς δραστηριοποιεί τους ανανεωτικούς γλωσσικούς μηχανισμούς μιας κοινωνίας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αντιστοιχίστε τα συνώνυμα:
α. αποκαλύπτω 1. συγκρίνω
β. παραλληλίζω 2. ύφος, χροιά
γ. φθείρομαι 3. ξεπέφτω
δ. υποβαθμίζομαι 4. φανερώνω
ε. απόχρωση 5. αλλοιώνομαι

2. Αντιστοιχίστε τα αντώνυμα:
α. απρόσωπος 1. πρωτότυπο
β. νεολογισμός 2. ελευθερία λόγου
γ. λογοκρισία 3. φτώχεια λεξιλογίου
δ. μεταγλώττιση 4. προσωπικός
ε. λεξιπενία 5. καθιερωμένη φράση


3. Να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε το περιεχόµενο των προτάσεων.
α) Γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες είναι οι µορφές που παίρνει η γλώσσα καθώς εξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου.
β) Η πολυµορφία που παρουσιάζει µια γλώσσα αντικατοπτρίζει την κοινωνία ου τη χρησιµοποιεί.
γ) Η ύπαρξη πολλών διαλέκτων διασπά την ενότητα της γλώσσας και υποβαθµίζει την ποιότητά της.
δ) Η εµφάνιση των διαλέκτων και των ιδιωµάτων είναι αποτέλεσµα της καθηµερινής επικοινωνίας και της στενής επαφής των µελών της γλωσσικής κοινότητας.
ε) Οι διάλεκτοι και τα ιδιώµατα δεν έχουν ιδιαίτερη αξία, απλώς προσθέτουν άχρηστες λέξεις στο λεξιλόγιο µιας γλώσσας.
στ) Η επικράτηση της Κοινής Νεοελληνικής στα Μ.Μ.Ε. σήµερα περιορίζει τη χρήση των διαλέκτων και τείνει να τις εξαφανίσει.
ζ) Δεν χρησιµοποιούνται ιδιωµατικές λέξεις σε επίσηµα έγγραφα.
η) Οι διάλεκτοι και τα ιδιώµατα διδάσκονται διεξοδικά στα σχολεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου