6.9.09

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
΄Στην Ελλάδα η τηλεργασία αναγνωρίστηκε ως ειδική μορφή απασχόλησης με το Νόμο 2639/1998. Για την προώθηση της νέας αυτής μορφής εργασίας, η πολιτεία έδωσε κίνητρα με προβλεπόμενη εγκύκλιο αποβλέποντας στην ελάττωση των δαπανών των επιχειρήσεων που απασχολούν τον τηλεργαζόμενο. Ευχής έργο θα ήταν η δημιουργία λεπτομερούς νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των υποχρεώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και των όρων εργασίας του τηλεργαζόμενου τόσο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω αυτού θα δημιουργούταν μια ΄΄ασπίδα΄΄ προστασίας των δικαιωμάτων του τηλεργαζόμενου ατόμου αλλά και η ανυπαρξία συγκεκριμένου πλαισίου καθορισμού σε αυτή τη μορφή εργασίας’’
Ορισμός:
Η τηλεργασία αποτελεί τη μορφή εργασίας που ασκείται για ένα εργοδότη ή πελάτη από μακριά (τήλε) και από ένα συνήθως άτομο/ εργαζόμενο εκτός του παραδοσιακού εργασιακού χώρου. Η ίδια περιλαμβάνει τη χρήση τηλεπικοινωνιών, προηγμένων τεχνολογιών/ μέσων πληροφόρησης.
Επαγγέλματα:
Προγραμματιστές
μεταφραστές
διορθωτές κειμένων σε εκδοτικούς οίκους
συγγραφείς κλπ

Οφέλη/ θετικές επιδράσεις
Χωρίς αμφιβολία, η εξοικονόμηση του χρόνου, χρημάτων για τον εργαζόμενο μπορούν να συνυπολογιστούν στα θετικά στοιχεία της τηλεργασίας. Ειδικότερα, η προσαρμογή της εργασίας στο ωράριο που μπορεί και επιθυμεί να εργαστεί κάποιος, δηλαδή τις ώρες που πιστεύει ότι είναι παραγωγικός και νηφάλιος είναι προτέρημα αυτού του τύπου εργασίας. Εκτός από αυτό, η εκμηδένιση του χρόνου που σπαταλά κάποιος για τη μετακίνησή του προς και από το χώρο εργασίας είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα της νέας μορφής εργασίας. Σχετικά με τους οικονομικούς πόρους που κερδίζει/ απολαμβάνει κάποιος, θα λέγαμε ότι τα έξοδα μετακίνησης (πχ. βενζίνη, διόδια) καθώς και οι επαγγελματικές ανταλλαγές κάθε είδους, δεν υπάρχουν.
Αξίζει να αναφέρουμε και τη δυνατότητα που έχει ο τηλεργαζόμενος να κερδίζει περισσότερα χρήματα ασχολούμενος με διαφορετικά εργασιακά αντικείμενα ταυτόχρονα, εφόσον το ωράριό του δεν είναι προκαθορισμένο Σίγουρα, η μείωση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις μπορεί να συμπεριληφθεί στα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας. Είναι ευνόητο ότι οι επιχειρήσεις δεν αμείβουντο ίδιο τους εργαζόμενους του γραφείου με αυτούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Οι μισθοί είναι σαφώς μειωμένοι. Με αφετηρία τη θέση αυτή αναφέρουμε και την αύξηση της παραγωγικότητας για τα εταιρείες αφού περισσότερο προσωπικό ( εντός εταιρείας και εκτός αυτής) εργάζεται για λογαριασμό της τελευταίας. Έτσι, η αποδοτικότητα και η ανταγωνιστικότητά τους αυξάνεται
Η δυνατότητα απασχόλησης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ( άτομα με ειδικές ανάγκες και μητέρες) πρέπει να συμπεριληφθεί στα οφέλη της εργασίας εξ αποστάσεως. Πολλοί συμφωνούν με την άποψη ότι η τηλεργασία είναι δυνατό να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή και ένταξη των παραπάνω ανθρώπων στην παραγωγή αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό κατανοούμε την οικονομική ανεξαρτησία, την κοινωνική αυτονομία ως επιπλέον ΄΄κατακτήσεις΄΄ που δύνανται να απολαμβάνουν τα συγκεκριμένα άτομα μέσω της συμβολής τους στην παραγωγική διαδικασία

Αρνητικές επιδράσεις
Χωρίς αμφιβολία, η τηλεργασία συμβάλλει στην κοινωνική απομόνωση του εργαζόμενου, δηλαδή, σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου ατόμου. Η καλλιέργεια της επαγγελματικής συνεργασίας, της αλληλεξάρτησης, του δημιουργικού συλλογικού πνεύματος απουσιάζουν και καλλιεργούνται η αποξένωση, η τυποποίηση. Έτσι, ο τηλεργαζόμενος χωρίς να το συνειδητοποιεί γίνεται τρομερά εσωστρεφές άτομο και πνευματικά ΄΄μηχανοποιημένο΄΄/ κονσερβοποιημένο. Στο πλαίσιο αυτό, η απώλεια θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων είναι δεδομένη. Η αδυναμία του εργαζόμενου να διεκδικήσει με τους συναδέλφους του τα εργασιακά του προνόμια, να επεκτείνει τις εργασιακές του κατακτήσεις (περιστολή πρωτοβουλιακής δράσης), να αγωνιστεί για τη βελτίωση των γενικών εργασιακών συνθηκών δεν μπορεί να αποσιωπηθεί.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα περιθώρια της προαγωγής αλλά και της γενικότερης επαγγελματικής ανέλιξης είναι ανύπαρκτα. Αυτό σίγουρα καθηλώνει τον εργαζόμενο και δεν του δίνει το έναυσμα για διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση. Αξίζει να σημειώσουμε και το κόστος εξοπλισμού με συστήματα υψηλής τεχνολογίας καθώς και το κόστος πρόσβασης στις διάφορες επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους αποτελεί ένα εύλογο μειονέκτημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
Κοινοτοπία τείνει να αποτελέσειη άποψη ότι τελικά η τηλεργασία διαιωνίζει την ανεργία. Ειδικότερα, η εργασία από απόσταση αποτελεί μια προσωρινή λύση για όσους αναζητούν εργασία. Επομένως, αυτού του είδους η βραχύβια απασχόληση ή αλλιώς η απασχόληση με ΄΄ημερομηνία λήξης΄΄ κάθε άλλο παρά συμβάλλει στην εκρίζωση και ακολούθως στην αντιμετώπιση του δυσεπίλυτου αυτού κοινωνικού προβλήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου