9.7.09


ΑΡΧΑΙΑ – ΤΕΣΤ
Β΄ ΑΟΡΙΣΤΟΣ / ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ -ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ, ΕΝΡΙΝΟΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
1. Να γράψετε ό,τι σας ζητείται
§ ᾑσθόμην : β΄ ενικό οριστικής
§ ἔλιπον: απαρέμφατο
§ ἐλαβόμην: β΄ πληθ. ευκτικής
§ ἐπυθόμην: γ΄ πληθ. προστακτικής
§ ἔπαθον: β΄ ενικό και πληθ. προστακτικής
§ εἶπον: α΄ ενικό και πληθ. ευκτικής
§ εἰδόμην: απαρέμφατο
2. Συμπληρώστε το σωστό τύπο ρήματος.
§ Συ .......................... (κεκάλυμμαι, οριστική).
§ Ὑμεῑς ....................... (βεβίασμαι , μτχ παρακειμένου).
§ Το ὓδωρ ........................ (μεμίασμαι, υπερσυντ.)
§ Ὁ παίς ...................... ( κέκρυμμαι, ευκτική).
§ Ἐὰν ..................... ἡ πόλις (ηὒξημμαι, υποτακτική παρακειμ.).
§ Ὁ λόγος ......................... (ἤγγελμαι, υπερσυντ.).
§ Οὗτοι ............................. (κεκήρυγμαι, προστακτική παρακειμ.).
§ Ἡμεῑς ........................... (γεγέλασμαι, υπερσυντ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου